2022

(((O))) Outpost FlørliRimi/Imir SceneKunst – RISK

3/4/5 juni 2022

Cris Brokaw, guitar consert in the main power hall

___________

‘In gaps & patches’ Heine Avdal & Yukiko SchinozakiMorten Liene, Cecilie Lindeman Steen, Krisjanis Sants (NO/JP/BE)

_______

Ballanse SøpsKULpTUR av Agnes Btffn (NO/FR)

// (denne kan du få med deg alle tre dager, fra 15.00-16.00 + andre tidspunkt for søppelsanking TBA )

Performancen har to deler:

– Pågående: plukke ‘vintage’ søppel fra bakken

– Én time hver dag bygges det skulpturer av materialet som er funnet

Publikum inviteres til å bli med på begge delene.

Plukke søppel fra landskapet: Flørli var frem til 1999 et industrielt samfunnsfellesskap grunnet vannkraft. Prosesseringen av søppelet bestod i å grave hull i bakken hvor søppelet ble dumpet. Som på andre isolerte steder på denne tiden var metoden for håndtering av søppel ikke veldig gjennomtenkt, og man kan derfor den dag i dag finne søppel og rest partikler fra denne tiden som popper opp mellom mose og steiner. Dette materialet har historisk verdi. Ved å se på denne søpla kan man dykke ned i historien. Materialet som kommer til syne på overflaten av bakken, har blitt presset opp av isen. Man kan finne makrellbokser fra en blikkboks fabrikk som ble lagt ned i 1984…

-Form en skulptur med søppel-materialet som finnes, og skap skulpturer som kan balanseres på hodet. Personen som balanserer skulpturen blir skulpturens sokkel.

-Vandre i landskapet- med skulpturen balanserende på hodet, i lyset fra de lavtliggende solstrålene på kanten av den stigende horisonten, også kalt solnedgangen.

Eller, bare sett materialene oppå hverandre slik at de balanserer på en valgt base, og ta et bilde.

I bildet ser vi Agnes BTffn og Hessel Haker, i performancen ‘Balance sun’.

—–

performance

time length: 2 types of time:

•     ongoing: picking vintage rubbish from the ground
•     1 hour each day all 3 days (anytime) in order to build the sculptures of the found materials

People are invited to join  

The subject:

– Pick garbage from the landscape:  until 1999, Flørli was a water power industrial community. The processing of the garbage consisted in digging a hole to tip the wastes into. Like in other isolated places at that time, dealing with waste was not always very precise and today, waste particles can be found around the place popping up between moss and stones. This material is of historical value. Through the garbage, one can dive in the history. The material pops up at the surface of the ground, pushed up by the ice. Mackerel cans from a canning factory shut down in 1984 can be found…

– Shape a sculpture from the waste material found and create, a sculpture to be balanced on the head. The person balancing the sculpture becomes the base for the sculpture.

– Walk in the landscape, a sculpture balancing on the head, in the light of the low sun ray at the edge of the rising of the horizon called also the sunset.

Or, just set up the material on top of each other balancing on a chosen base and take a photo. 

more info on: Balance – RUBsCULpTURE 

______

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____________________________________________________________________________