Fiskepirterminal – LANDSCPAPESnFIGURES

INSTALLATION by Agnes Btffn and Anne Karin Torheim – September 2017

The 3D material, mostly visual, is planed to be set up in the large hall of the ferry terminal in Stavanger, is mostly created in Flørli  over the last 3 years. It will also include texts

n  lnf-dok

Installasjonen er en kombinasjon av maleri og tre-dimensjonale elementer, samt tekster, foto/video visning som skall monteres i samspill med omgivelsene.
Ønsket sted for visning/aktivering: Fiskepirterminalen i Stavanger, et stort rom omgitt av glass med havneutsikt på tre sider og Scenekunst senter IMIR/RIMI som egner seg godt for visning av et video-arbeid av prosjektet.
Tidspunkt: Høst 2017. Om høsten, begynner nettene å bli lange, og vi vil utnytte fenomenet med det kortere dagslyset, halvmørket i overgangen til den lange natten, til fordel for installasjonen som da knyttes til landskapet som også forandres i takt med reisende, ventende mennesker og ferjetrafikkens bevegelser.

I 2015 flyttet billedkunstneren Agnes Btffn sitt atelier fra Tou Scene, sitt arbeidssted i 10 år, til den veiløs fraflyttet kraftbygda og nedlagte kraftstasjonen på Flørli i Lysefjorden der hun har bodd siden 2005. AB startet da et «landskaps-maleri» prosjekt trigget av den lokale befolkningens repeterende forventninger om å male landskapet og inspirert av hvordan fjord og fjell-landskapet hele tiden forandrer seg i takt med døgnet og årstider, vær og vind og humøret.

Anne Karin Torheim, bosatt i Stavanger, er vokst opp i Nordfjord og landskapet på Flørli i Lysefjorden vekker således gjenklang hos henne. Torheim er modernist med en vital folkelig forankring. Vestlandet er med på å prege tekstene hennes. Hun har også vært flere ganger på besøk på Flørli for å skrive. For eks. skriver Torheim i diktsamlingen Ferskentransporten (1996): «Her er jordskorpa like ujamn som humøret» …

___

Advertisements