Fiskepirterminal – LANDSCPAPESnFIGURES and territories

INSTALLATION by Agnes Btffn (visual) and Anne Karin Torheim (text)- September 2017

The installation,  was set up in the large hall of the ferry terminal in Stavanger. The installation was created mostly in Flørli  over the last 3 years.

LANDSCAPESnFIGURE and teritories  is the name of the installation.

n

Installasjonen er en kombinasjon av maleri og tre-dimensjonale elementer, samt tekster, foto/video visning som skall monteres i samspill med omgivelsene.
Ønsket sted for visning/aktivering: Fiskepirterminalen i Stavanger, et stort rom omgitt av glass med havneutsikt på tre sider og Scenekunst senter IMIR/RIMI som egner seg godt for visning av et video-arbeid av prosjektet.
Tidspunkt: Høst 2017. Om høsten, begynner nettene å bli lange, og vi vil utnytte fenomenet med det kortere dagslyset, halvmørket i overgangen til den lange natten, til fordel for installasjonen som da knyttes til landskapet som også forandres i takt med reisende, ventende mennesker og ferjetrafikkens bevegelser.

I 2015 flyttet billedkunstneren Agnes Btffn sitt atelier fra Tou Scene, sitt arbeidssted i 10 år, til den veiløs fraflyttet kraftbygda og nedlagte kraftstasjonen på Flørli i Lysefjorden der hun har bodd siden 2005. AB startet da et «landskaps-maleri» prosjekt trigget av den lokale befolkningens repeterende forventninger om å male landskapet og inspirert av hvordan fjord og fjell-landskapet hele tiden forandrer seg i takt med døgnet og årstider, vær og vind og humøret.

Anne Karin Torheim, bosatt i Stavanger, er vokst opp i Nordfjord og landskapet på Flørli i Lysefjorden vekker således gjenklang hos henne. Torheim er modernist med en vital folkelig forankring. Vestlandet er med på å prege tekstene hennes. Hun har også vært flere ganger på besøk på Flørli for å skrive. For eks. skriver Torheim i diktsamlingen Ferskentransporten (1996): «Her er jordskorpa like ujamn som humøret» …

___

Advertisements